Кои сме ние?

От 2004 година Билитис е катализатор за активизиране на ЛГБТИ хората в България и застъпник за техните права на местно и национално ниво.

Bilitis Birthday

Мисия и цели

Мисията на Билитис е премахването на всички форми на дискриминация и постигането на пълна равнопоставеност на ЛГБТИ в България.

За постигане на своята мисия, Билитис:

  • Работи за промени в законодателната рамка и политиките, които ще повишат равнопоставеността на ЛГБТИ хората, като си партнира и влиза в коалиции с други неправителствени организации, активисти, дарители, институции и граждани.
  • На ниво общност работи за активиране и себе-овластяване на ЛГБТИ.
  • На ниво гражданско общество работи за разпространение на ценностите на феминизма на многообразието и за преодоляване на хетеронормативните структури, включително джендър стереотипите.

Документи

Ние държим на прозрачността и документите са ни публични.

Годишни доклади