Направи дарение

Подкрепи каузите на Фондация Билитис

Имате възможност да направите дарение към Фондация Билитис, по следните начини:

Дарение чрез paypal:

Банков превод в български лева:

сметка: BG34FINV915012BGN0AZRY
BIC: FINVBGSF
Фондация Ресурсен център Билитис

Банков превод в евро:

сметка: BG83FINV91501214904814
BIC: FINVBGSF
Фондация Ресурсен център Билитис

Подкрепи ни в Patreon!