Нашият екип

Ние се грижим за ЛГБТИ средата в България

Лилия Драгоева

Изпълнителен директор

Лилия има 15-годишен опит в сферата на неформалното образование като доброволец, младежки работник и обучител в няколко неправителствени организации в България. Има 5-годишен опит като социален изследовател и анализатор, а основните й интереси са съсредоточени в областта на миграцията и интеграцията, образованието, гражданското общество и изследванията на пола. Вълнува се от темите социална справедливост, младежко овластяване и гражданско образование.

През 2018 г. Лилия бе избрана за координатор на Организационния комитет на София Прайд, а от септември 2018 г. е Регионален директор за Балканите и член на борда на Интер Прайд – глобалната организация на прайд организаторите. От септември 2019 г. е Секретар на Борда на Директорите на Асоциацията на европейските прайд организатори  European Pride Organizers Association (EPOA).

Има бакалавърски степени по Индология (2013 г.) и по Политология (2015 г.) от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и магистърска степен по Социология (2017 г.) в УНСС.

Ел. поща: [email protected]

twitter.com/LillyDragoeva

Пол Найденов

Председател. Административен мениджър.

Пол Найденов е първият открит интерсекс активист в България. Член и основател на Билитис и T.I.A. (Транс, интерсекс и приятели). Основател и член на борда на международната интерсекс организация – OII-Europe.

Ел. поща: [email protected]

Глория Филипова

Проектен мениджър

Глория започва активистката си дейност в сферата на ЛГБТИ правата през 2014 г. като доброволец в „Билитис“ и член на неформалния ЛГБТ HHH колектив. От лятото на 2015г. става част от екипа на Билитис и работи по редица проекти, участва в организирането на събития и протести, свързани с ЛГБТ права и правата на жените. От 2017г. е част от неформалния ЛГБТИ колектив Куиър отряд и е един от учредителите на Студентско общество за равенство към СУ “Св. Климент Охридски”. Завършва специалност Философия в СУ „Св. Климент Охридски“ с дипломна работа, фокусирана върху френския постструктуралистки феминизъм.

Ел. Поща: [email protected]

Боряна Атанасова

Координатор дейности

Боряна навлиза в активизма в началото на 2018 година, активно въвличайки се в дейността на новостартиралата по това време група за взаимопомощ на ЛГБТИ+ младежи BraveLab. От тогава е неизменна част и от дейността на Rainbow Hub като в ролята си на активист-доброволец  допринася и помага за много от дейностите на ЛГБТИ+ организациите. Като доброволец  в екип „Комуникации” от 2018-та година насам тя допринася за организирането и провеждането на ежегодния София Прайд.                                                                                                                                  От лятото на 2019 става активна част от екипа на Билитис, работейки по редица международни проекти и дейности в сферата на ЛГБТИ+ правата, образованието, културата и спорта.

Боряна следва специалност „Славянска филология” в СУ „Св.Климент Охридски”. Интересът й в сферата на неформалното образование, психологията и изкуството й помагат в активната работата с ЛГБТИ+ младежи.

E-mail: [email protected]

Мануела Попова

Комуникационен мениджър

Мануела е активен доброволец в различни проекти и инициативи вече над 10 години. Учила е връзки с обществеността в Нов Български Университет и има дългогодишен опит в дигиталните комуникации и маркетинг дейностите. Става част от екипа на Билитис през април 2020 в ролята си на комуникационен мениджър. Каузите, които подкрепя са основно фениминизъм и ЛГБТИ права, като е и сертифициран лидер на младежки обмени. Тя е носител специален приз „Вдъхновение на годината“ връчен от Български Хелзинкски Комитет по повод проекта ѝ, насочен към разбиване на стереотипите в обществото „Не ми се обиждай, но…“

E-mail: [email protected]

Мирослава Манавска

Спортен координатор

Мирослава се занимава със спорт още от детските си години. Първата ѝ любов е леката атлетика още в началните класове, но голямата любов към спорта започва с влизането й в училищния волейболен отбор. Неизменно, накъдето и да я отвеждат образованието и кариерното ѝ развитие, там винаги е бил и волейболът/спортът.

Така през 2018 година Мирослава пренесе опита си от сферата на спорта в доброволческата си дейност към Билитис като спортен координатор. Заедно с екипа на Билитис доразвива София Прайд Спорт (спортната програма, придружаваща София Прайд), и инициира серия от спортни дейности за общността през цялата година. Заедно с това, Мирослава работи по редица международни проекти и дейности на Билитис в сферата на ЛГБТИ+ правата и спорта.

Има интереси в сферата на холистичното здраве, неформалното образование и психологията, които използва активно в доброволческата си дейност.

E-mail: [email protected]

Martina Georgieva

Мартина Георгиева

Проектен координатор

Мартина се занимава с активистка дейност от 2014, като е член на Фар: Сдружение за демократично образование и младежки мултипликатор. Част е от сдружение “Студенти в действие” и негов председател от 2018 година, като работи за повишаване на нивото на образованието на младите хора и подобряване на социално-битовите условия на студентите. От декември 2020 е част и от екипа на Билитис и участва в проекта CHOICE и платформата Live Without Bullying. Мартина учи маркетинг в Нов български университет.

E-mail: [email protected]

Silviya Petkova

Силвия Петкова

Адвокат

Силвия е магистър по право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Специализации:

  • английско право и право на Европейския съюз по съвместна програма на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Университетът в Кеймбридж и Британския правен център
  • нормотворчество и оценки на въздействието на политики и нормативни актове в Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Автор е на над 150 научни публикации в български и чуждестранни правни издания. Лектор на обучителни семинари за държавни служители в дисциплините „Оценка на въздействието на проекти на нормативни актове“, „Регулаторна политика и регулаторна реформа“ и „Социална оценка на въздействието“. Инициатор и участник в множество обществени дискусии, свързани с проблемите на законодателството в областта на наказателното право и правата на човека. Множество успешно проведени дела, свързани с институционален произвол.

Множество специализации в областта на защита правата на човека на Съвета на Европа, сред които:

Право на свобода и сигурност; алтернативни мерки на задържането; право на зачитане на личния и семейния живот; борба с расизма, хомофобията и ксенофобията; права на човека в биомедицината („Биоетика“); свобода на изразяването и събранията; защита на личните данни и поверителност; забрана на изтезанията; борба с речта от омраза и престъпленията от омраза; мотивиране на решения по наказателни дела; насилие над жени и домашно насилие.

Нашият екип

Team Bilitis