Донори

подкрепили Билитис през годините

Фонд Активни граждани България
- Проектен грант
през 2019 г.

Mama Cash
- Институционална подкрепа
от 2009 г. до настоящия момент

Astraea
- Институционална подкрепа
от 2015 г. до настоящия момент

European Commission
- Грантове за проекти
от 2010 г. до настоящия момент

US Embassy Sofia
- Грантове за София Прайд
от 2012 г. до настоящия момент

Български фонд за жените
- Грантове към София Прайд
през 2013, 2018 и 2019 г.

FARE
- Грантове за проекти
през 2014, 2018 и 2019 г.

Global Fund for Women
- Институционална подкрепа
през 2009, 2011 и 2015 г.

Interpride Solidarity Fund
- Грантове към София Прайд
през 2015 и 2019 г.

Столична община
- Грантове за проекти
през 2018 и 2019 г.

International Trans Fund
- Грант към групата на транс и интерсекс хора (ТИА)
през 2017 г.

Rosa Luxemburg Foundation
- Грант към София Куиър Форум
2018 г.

Urgent Action Fund
- Грантове към София Прайд
през 2010 и 2013 г.

Trutfonds
- Грант към София Прайд
през 2009 и 2012 г.

ILGA Europe
- Грантове за проекти
от 2012 г. до настоящия момент

Kingdom of the Netherlands
- Грантове за София Прайд
през 2009 и 2010 г.

Planet Romeo Foundation
- Грант за София Прайд
през 2013 г.

Мрежи

в които членуваме

ILGA Europe
OII Europe
Transgender Europe
European gay and lesbian sport federation
fare network

Индивидуални донори

През годините повече от 100 индивидуални донори са подкрепили София прайд през Билитис.