Rainbow Европа 2019 разкрива не само застой, но видимо отстъпване на закони и политики, гарантиращи равнопоставеност и човешки права на лесбийки, гей мъже, бисексуални, транс и интерсекс (ЛГБТИ) хора в значителен брой европейски страни.

 

Официално представен днес в Осло (13 май 2019 г.) на годишния междуправителствен форум, отбелязващ Международния ден срещу хомофобията, бифобията, трансфобията и интерфобията (IDAHOBIT), Rainbow Map & Index изпраща еднозначно послание на националните правителства и на европейските институции: 

вече не можем да игнорираме нападението!

 

Поницаването на индексите е ясно забележимо на тазгодишната Rainbow карта, годишният инструмент за сравнителен анализ на ИЛГА-Европа, който класира 49 страни в Европа по своите закони и политики за равнопоставеност на ЛГБТИ. За първи път в десетгодишната история на Индекса страните се движат назад, тъй като съществуващите закони и политики изчезват: Полша вече не предоставя достъп до медицинско асистирана репродукция за необвързани жени, докато България премахва всички свои административни и правни процедури за промяна на името или пола в официалните документи за транс хора. Сърбия и Косово не подновиха своите планове за действие за равенство. България, Унгария и Турция са държави, които се отдръпват назад в класацията, тъй като през последната година техните правителства не спазват основните граждански и политически права като свободата на събранията, свободата на сдружаване и защитата на защитниците на правата на човека. Резултатът е все по-опасна и неустойчива среда за ЛГБТИ организациите и защитниците на правата на човека в все по-голям брой страни.

 

„Ако някога е имало време да се постави висок политически приоритет на ЛГБТИ равенството, то сега е! Миналата година предупредихме за опасностите от мисълта, че работата е свършена. За съжаление, тази година виждаме конкретни доказателства за връщане назад на политическо и законодателно равнище в все по-голям брой страни. Няма повече време за губене”, каза изпълнителният директор на ИЛГА-Европа, Евелин Паради. „В сегашната все по-поляризирана социална и политическа обстановка, законите и политиките често са последните защитни линии на ЛГБТИ общностите. Ето защо се нуждаем от национални и европейски лидери, които да удвоят усилията си за осигуряване на равенство за ЛГБТИ хората в закона и на практика”, добави тя.

 

Rainbow Европа 2019 разказва  историята на развиващото се движение. 

Десетото издание на Индекса въвежда промени в тежестта, която се отдава на различни въпроси, които засяга. В резултат, той дава по-точна картина на това, от което наистина се нуждаят и какво е важно за живота на различните части на ЛГБТИ общностите. Посланието е ясно: за нашето движение в Европа, законите за равенство и недискриминация, законното признаване на пола, телесната цялост, защитата от омраза и насилието, както и семейните права са взаимно свързани и еднакво важни за пълното упражняване на правата на човека за ЛГБТИ хората.

 

Micah Grzywnowicz, съпредседател на Изпълнителния съвет на ИЛГА-Европа, коментира: „В продължение на години казвахме, че брачното равенство е важен знак за равенство, но не и основен елемент за всички ЛГБТИ хора. Това, което е от решаващо значение за нашите общности, са ефективните закони за признаване на правото на транс хората за самоопределяне, силна защита срещу ЛГБТИ-фобското насилие и говорене, равен достъп до репродуктивни права и забрана на медицинските интервенции върху интерсекс деца. Нашият ревизиран индекс сега прави този факт по-ясен. Страните, които разширяват своите законодателни хоризонти, за да приемат тази визия за равенство за ЛГБТИ хората, са тези, които се движат напред. Окуражени сме от това, че продължаваме да виждаме примери за правителства, демонстриращи лидерство в тази посока, както Люксембург и Финландия сториха през последната година.“

 

През последните 10 години положението с човешките права на ЛГБТИ хората се промени драстично, а моделите на картата започнаха да показват различни истории година след година. Всяка година някои страни ни изненадат, като предприемат важни стъпки в посока на най-добрите съществуващи стандарти, оставяйки други страни, при които  е известно, че водят на ЛГБТИ равенство, още по-назад.

 

Като съпредседател на Изпълнителния съвет на ИЛГА-Европа, Дариен Флемингтън очерта: „За всички правителства, които са сериозни относно ЛГБТИ равенството, помислете за Rainbow Европа като за вашата пътна карта! Ние знаем какво е необходимо и формулата за успех е очевидна: Законите и изричните политики са от значение. Политическото лидерство има значение. Добавете към този микс смислен ангажимент с общностите и гражданското общество и можете да направите реална промяна в живота на ЛГБТИ хората. ”

 

Rainbow Европа 2019 – обобщение

 

Rainbow Европа – годишният инструмент за сравнителен анализ на ИЛГА-Европа – се състои от картата и индекса Rainbow. ИЛГА-Европа създаде картата на индексите през 2009 г., като я използва, за да илюстрира правната и политическата ситуация на ЛГБТИ хората в Европа.

 

Rainbow картата и индексът класират 49 европейски страни по съответните им правни и политически практики за ЛГБТИ лица, от 0-100%.

 

Топ 3 в класацията на страната Последните 3 в класацията на страната

 

 1. Малта 90%
    47.Армения7%
      2.Белгия 73%     48.Турция 5%
      3.Люксембург  70%     49.Азербайджан 3%

 

За четвърта поредна година Малта (90%) е на челно място в класацията на Rainbow Европа. На второ място Белгия се класира за втори път с резултат 73%. Люксембург сега заема трето място (70%) – това е увеличение от седемнадесет места (20-то място през май 2018 г.), основно подхранвано от добре модифицирания закон за признаване на пола, основан на самоопределение и цялостен национален план за действие. Трите страни в другия край на скалата на Rainbow Европа са Азербайджан (3%), Турция (5%) и Армения (7%), завършващи списъка от 49 страни. Мястото на Турция намалява от 2015 г. насам.

 

За да създаде класацията на държавите, ИЛГА-Европа разглежда законите и политиките в 49 страни, използвайки набор от критерии – от май 2019 г. броят на използваните индивидуални критерии нараства до 69. Тези критерии са разделени между шест тематични категории: равенство и недопускане на дискриминация; семейство; престъпления и реч от омраза; правно признаване на пола и телесна неприкосновеност; пространство на гражданското общество; и убежище.

 

Промените в критериите ни затрудняват сравненията с година на година, но някои поуки са ясни – страните, които разширяват законодателните си хоризонти, напредват в класацията.

 

Категория  Ново разпределение на теглото   Нови критерии (Повече информация за www.rainbow-europe.org/about)
Равенство и недискриминация 25%
 • Конституция (пол)
 • Заетост (половите характеристики)
 • Стоки и услуги (полови характеристики)
 • Образование (полови характеристики
 • Здраве (полови характеристики)
 • Мандат на органа за равенство (полови характеристики)
 • План за действие за равенство (характеристики на пола
 • Дарения на кръв
Семейство 20%
 • Признаване на транс родителство
Престъпления от омраза и реч на омразата 20%
Правно признаване на пола и телесна неприкосновеност 20%
 • Самоопределяне
 • Депатологизиране
Пространство на гражданското общество 8%
 • Проведено е публично събитие, няма държавно възпрепятстване на свободата на събранията (последните 3 години)
 • Проведено е публично събитие, има достатъчно защита (последните 3 години)
 • Асоциациите работят, няма държавна пречка за асоцииране на свободата (последните 3 години)
 • Защитниците на правата на човека от ЛГБТИ не са изложени на риск
 • Няма закони, които да ограничават получаването на финансиране
 • Няма закони, ограничаващи изразяването
убежище 7%

 

ИЛГА-Европа  е много горда да обяви, че политиците, изследователите и журналистите могат да отидат зад „точките” и да видят оригиналните информационни източници, на които основаваме нашата карта и индекс. Този допълнителен слой информация е достъпен чрез нашия актуализиран уеб модул Rainbow Europe, www.rainbow-europe.org.

 

Картата и индексът на Rainbow представят картината на това, какъв е политическият пейзаж в момента, докато нашите специфични за страната препоръки се опитват да отговорят на въпроса “какво следва?” Тези препоръки за националните политици са предназначени да насърчат политиците да се справят с най-належащите правни и политически приоритети в рамките на нашата карта и индекс на Rainbow.

 

Въпреки че ИЛГА-Европа призовава националните органи да следват тези препоръки, ние не подготвихме предложенията едностранно. Препоръките бяха събрани след онлайн консултация с широк кръг ЛГБТИ организации в различните страни. В резултат на това препоръките са съобразени с нуждите на активистите, работещи на място.

 

Бележки: 

 

 1. ИЛГА-Европа е независима международна неправителствена организация, обединяваща над 600 организации от 54 страни от Европа и Централна Азия. Ние сме движеща сила за политически, правни и социални промени в региона. За повече информация, посетете www.ilga-europe.org

 

 1. Пакетът 2019 Rainbow Европа понастоящем е достъпен тук: http://ilga-europe.org/embargoed-documents