От екипа на фондация „Билитис“ горещо призоваваме ЛГБТИ хората да участват в Европейското ЛГБТИ проучване. Вашите истории и събраната информация ни помагат да се борим за по-приемаща среда в България!

 

Второто поредно европейско проучване за положението на лесбийките, гей мъжете, бисексуалните, транс и интерсекс хората, както и небинарните и други, които не отговарят на обичайните представи за пола

 

Агенцията на Европейския съюз за основни права (FRA) стартира второто международно ЛГБТИ проучване. Проучването ще събере информация за преживени дискриминаци и престъпления от омраза срещу ЛГБТИ хора, както и възгледите и препятствията, с които те се срещат сблъскват. Проучването ще се провече в Европейски съюз, Северна Македония и Сърбия в периода май-юли 2019.

 

Агенцията на Европейския съюз за основни права цели да подкрепи изработването на информирано законодателството и на политики за равно третиране.  Въпросникът на проучването е достъпен онлайн тук и очаква мненията на ЛГБТИ хората на възраст над 15 години, които живеят в Европейския съюз, Сърбия или Северна Македония. С изключение на случайни репортажи за дискриминация срещу лесбийки, гей мъже, бисексуални, транс и интерсекс (ЛГБТИ) хора, има много малко сравнителни данни, събрани в ЕС, за дискриминацията, с която ЛГБТИ хората се сблъскват ежедневно.

 

Вашето участие в проучването е много важно. Отговорите ще бъдат обработени по анонимен начин, за да се осуети тяхното евентуално персонифициране при представяне на резултатите от изследването.

 

Въз основа на резултатите от проучването, изработващите политики на национално и на европейско ниво, както на организациите на гражданското общество, ще бъдат в състояние по-добре да насочат своите стратегии за защита и дейности за подкрепа на ЛГБТИ общността, за да може и нейните представители да живеят и изразяват себе си без дискриминация. За да придаде тежест на резултатите, европейското ЛГБТИ проучване разчита на участието на широка и разнообразна група от ЛГБТИ хора от всяка страна. Това е вторатата вълна от общоевропейското усилие за събиране на данни за дискриминацията на ЛГБТИ хората в рамките на най-голямото проучване в тази област, провеждано някога.

 

Преживяното от теб има значение

www.lgbtisurvey.eu/lgbti

 

 

Проучването е възложено от Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA). Техническото осъществяване се извършва от Agilis – компания за статистическо консултиране, а комуникацията – от Homo Evolution – организация, работеща за комуникацията на ЛГБТИ общността.