Annual Review ILGA Europe

Annual Review 2020 ILGA

Годишният преглед на ситуацията на правата на ЛГБТИ хората в Европа, рисува картина противоречаща на широко разпространената представа, че в Европа работата е свършена.

На фона на нарастващата реч на омраза и престъпност, уязвимите хора в цяла Европа, се чувстват изключени от популярното мнение за успехи по отношение на осигуряването на правата на ЛГБТИ в региона.

Брюксел, 4 февруари

Стартиралото днес, десетото издание на годишния преглед на ILGA-Europe, подробно описва положението с човешките правата на лесбийки, гей, бисексуални, транс и интерсекс (LGBTI) в 49-те европейски държави и петте страни от Централна Азия. Прегледът, създаден от LGBTI активисти и местни експерти, също така идентифицира настоящите тенденции като нарастващи.

Тазгодишният преглед, който показва развитието на събитията през 12-те месеца на 2019 г., рисува сложна картина, която се различава от широко разпространеното мнение, че всичко е добре за LGBTI хората в голяма част от Европа. Централно място заема рязкото нарастване на речта на омразата срещу ЛГБТИ, проведена от общественици в цяла Европа – в държави, вариращи от България, Полша и Турция, до Кипър, Финландия, Гърция, Португалия и Испания – и самите реални последици от това за ЛГБТИ индивидите и групи. В много страни от европейските и централноазиатските региони, не само споменатите, в които има документиран ръст на реч на омраза от страна на обществени фигури, също така се наблюдава увеличаване на онлайн речта на омраза и физическите атаки срещу LGBTI хора, много от който преднамерени и брутални.

Прегледът установява, че това е общоевропейско явление, започнало от Великобритания, където популистките изказвания съпътстващи Brexit са свързани с увеличаването на престъпленията и инцидентите от омразата срещу ЛГБТИ, със забраната на събития в много градове от континента, преследването на участници в Прайда в Турция и нарастващото присъствие на анти-ЛГБТИ и неонацистки протестиращи в публичните пространства по време на ЛГБТИ събития в региона.

Наред с нарастването на омразата се увеличава движението на хора от региона в страни, с по-малко насилие. Повече LGBTI хора напуснаха страни като Албания, Босна и Херцеговина, Таджикистан и Туркменистан за съседни страни, където ситуацията може да се възприема като сравнително по-безопасна. Има и невероятен ръст на хората, които казват, че искат да напуснат страни като Полша и да се преместят в други страни от ЕС.

Докладваните спънки при достъп до здравеопазване, тормоз в училищата и на работното място, както и отказани услуги на ЛГБТИ хора, често не водещи до намеса на държавата, обрисуват цялостната картина в Европа, в която реалния живот в голяма степен не съвпада с изявления, че LGBTI правата и равенството са напълно обезпечени.

Според Евелин Парадис, изпълнителен директор на ILGA-Europe: „Не всичко е лоша новина. Въпросът за телесната неприкосновеност на интерсекс хората продължава да придобива по-голямо значение в политическата програма на правителствата и институциите. 2019 г. беше година на положителни развития за рейнбоу семейства в региона, с разширяване на семейните права в няколко страни. Продължават да бъдат постигнати важни постижения в реформирането или установяването на легални процедури за признаване на пол, макар и в много страни напредъкът се забавя.“

„Въпреки това реалност на ЛГБТИ хората в много части на Европа и Централна Азия става все по-трудна и в голяма част остава невидима, дори за организации като ILGA-Europe. Необходими са действия. Правителствата все още имат много неща за постигане – от приемането на закони, които гарантират защитата на правата на хората и предоставяне на средства на властите за преминаване на политиките в практики, и до водене, чрез пример, в насърчаване на социалното приемане и приобщаване.

„Като осведомява хората за тази широка и с много нюанси картина, която непрекъснато се променя и развива, годишният преглед на ILGA-Europe цели да даде представа за огромното количество проблеми в области, които засягат живота на хората, което ще продължи да изисква внимание, особено в контекст, в който са насочени към ЛГБТИ хора и се повишава тяхната уязвимост. “

Десетият „Годишен преглед на ситуацията на правата на човека на ЛГБТИ в Европа и Централна Азия, 2020 г.“ на ILGA-Europe ще стартира в Европейския парламент днес, вторник, 4 февруари, в присъствието на активисти от България, Босна и Херцеговина и Организация Intersex International (OII) Европа и представител на еврокомисаря по въпросите на равенството Хелена Дали.

https://www.ilga-europe.org/resources/news/latest-news/annual-review-2020-launched


За повече информация, моля свържете се с Браян Финеган, директор по комуникациите, ILGA-Europe, [email protected], +32 492 59 43 66.