доклад за България The Council of Europe Commissioner for Human Rights
Комисар Дуня Миятович и нейният екип посетиха България от 25 до 29 ноември 2019 г. По време на посещението Комисарят проведе разговори с българските власти, омбудсмана, председателя и членове на Комисията за защита от дискриминация, журналисти, правозащитници и други представители на гражданското общество. Докладът със заключения от посещението поставя акцент върху следните въпроси, повдигнати в хода на посещението: расизъм, нетолерантност и дискриминация; определени аспекти на насилието над жени и домашното насилие; свобода на медиите.

Комисарят счита, че има нужда от политическа и културна промяна в начина, по който определени групи в обществото се третират и представят в България. Г-жа Миятович оценява като изключително обезпокоителни масовото използване на реч на омразата и проявите на дискриминация и враждебност срещу роми, ЛГБТИ хора и лица, принадлежащи към други конкретни обществени групи. Тя призовава властите да реагират активно при инциденти с прояви на реч на омразата, включително от страна на политици на високо равнище, засилване правната защита срещу дискриминация и престъпления от омраза и ефективно разследване и преследване на подобни престъпления.