Вярваме, че промяната има значение, единствено когато отразява реалните виждания и нужди на общността. Затова те каним да се включиш в първото по рода си национално проучване за опита и отношението на ЛТБТИ хората в България към средата, в която живеят.

Попълни анкетата ТУК

Чрез проучването целим да научим мнението на хората от общността по различни теми, включително опита им в сфери като образование, заетост, медицински услуги, достъп до права, приемане в обществото и други.

Включи се и сподели своите преживявания и виждания за средата, в която живееш, както и какво смяташ, че може да се подобри в нея. Събраната информация ще помогне на нас, ЛГБТИ организациите, в работата ни за подобряване правата на ЛГБТИ хората в България, както и по-добро приемане сред широката общественост.

Проучването е напълно доброволно и анонимно. На нито един етап от него отговорите ти не могат да бъдат установени. Те ще бъдат ползвани само за обобщен статистически анализ.

Проучването се осъществява от ЛГБТИ организациите „Билитис“, „ГЛАС“ и „Действие“ в партньорство със социологическа агенция „НОЕМА“. То е част от проекта “BrinkItOn” (На ръба на приемането: преодоляване на дискриминацията чрез овластяване на ЛГБТИ общността в България), финансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз.