група за лгбти 30+

Еднополовите двойки и правото на свободно движение в ЕС

В Деня на Европа, 9 май 2019 г., фондация „Ресурсен център Билитис“ организира
дискусия за правото на свободно движение на семейства с партньори от един и същи
пол в рамките на Европейския съюз.

Основен фокус на събитието бе представянето на петиция, адресирана до
председателите на ЕП, ЕК и Съвета на ЕС, събрала 17 758 подписа от цяла Европа.
Петицията е в подкрепа на правото на свободно движение на еднополовите двойки в
ЕС и неин автор са Кристина и Мариама – френско-австралийска двойка, която се бори
за правото си на законно пребиваване като семейство в България. „Ще изпратим
петицията заедно с шест камъка, оцветени с цветовете на дъгата. Камъните
символизират нападението над единствения общностен ЛГБТИ център в София
Rainbow Hub от преди месец, при което камък счупи един от прозорците, и
изпращат посланието, че подписите на ЛГБТИ хората, призоваващи за равноправие,
си тежат на мястото“, каза Лилия Драгоева, изпълнителен директор на Билитис, при
представянето на петицията.

След това Лилия, заедно с адв. Деница Любенова от Младежката ЛГБ организация
„Действие“, представиха данните от доклад „Свободно движение на гражданите на ЕС
– права и предизвикателства пред еднополовите семейства в Република България“.
Докладът се състои от три части и включва преглед на гарантираните на гражданите на
ЕС права и анализ на мерките и дефицитите по прилагане на Директивата в България,
преглед на административната и съдебна практика по темата у нас и данни от
национално проучване сред еднополови двойки с признат статут в други държави –
членки на ЕС, които пребивават временно или живеят в България. Авторките на
доклада акцентираха върху човешкото измерение на правния проблем, породен от
неприемането на еднополовите бракове от страна на България, и разказаха за част от
трудностите, с които ежедневно се сблъскват интервюираните в процеса на изготвяне
на доклада двойки.

Във втората част на събитието се проведе дискусия с кандидата за евродепутат от
„Демократична България“, Тома Белев, дългогодишният активист за човешки права на
ЛГБТИ хората и основател на Билитис, Моника Писанкънева, и Зарица Георгиева, от
Зелено движение, с модератор Юлиана Методиева, главен редактор на платформата
за човешки права „Маргиналия”. Акцентът на разговора им бе възприемането и
решението на проблемите на еднополовите двойки в България на правно ниво, чрез
натиск върху политиците да изпълняват и познават задълженията си, и да не бягат от
теми, свързани с погазването на правата на малцинствените групи в България поради
страх и конюнктура. Бе представен положителният опит на немските зелени, които са
задали успешния модел на обединяването на различни каузи под общия знаменател
на борбата за защита на правата, гарантирани от европейското законодателство.
Обсъждането, подкрепено от множество изказвания на гости от публиката, завърши с
призива за оптимизъм, че въпреки капсулирането на българското общество и
тежнението му към крайно десни консервативни идеи, противопоставяне на
различността и избора на съзнателна неинформираност, има актове на надежда.

Такъв е подписването на предложения от Организацията на евреите в България „Шалом” „Меморандум за борба със словото на омраза”, подкрепен от близо петнадесет
граждански организации, сред които и Билитис.

Събитието се реализира в рамките на проект „Любов в движение: Правата на еднополови
двойки с официално признат брак или съжителство в друга страна – членка на ЕС“ (LoveMoves),
финансиран от Програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на Европейския съюз.