rise

На 1 април 2001, само няколко секунди преди полунощ, кметът на Амстердам беше първият човек в света, който омъжи гей двойка. Същата вечер четири други двойки сключиха брак, последвани от още 382 само в рамките на месец април!

В момента 16 Европейски държави напълно признават еднополовите бракове, а 13 други признават различни форми на граждански съюзи между хора от един пол. Еднополовите двойки имат пълно право на осиновяване в 17 Европейски страни.

Междувременно, почти една пета от века след историческите събития в Амстердам, в шест държави от ЕС няма никакъв вид признаване на еднополовите партньорства.

ЛГБТИ семействата Литва, Латвия, Полша, Румъния, България и Словакия все още имат минимален или никакъв достъп до семейни права, затова 6 ЛГБТИ организации от тези държави обединиха своята експертиза, за да промотират приемането на различните видове семейства и да подобрят социалните и правни условия за ЛГБТИ семействата.

Местните общности и ЛГБТИ организациите в тези държави продължават постоянните усилия към постигане на права за ЛГБТИ семействата. В България виждаме позитивни промени през последните няколко години с положителното съдебно решение на Висшия административен съд от 2019, в което съдът призна правото на свободно движение за еднополови двойки в рамките на ЕС, както и петицията на европейско ниво, разпространена от фондация „Билитис“, която получи над 17 000 подписа, настояващи властите да гарантират правата на еднополовите семейства.

През декември 2019 Българските ЛГБТИ организации „Билитис“, „Глас“ и „Действие“ стартираха кампанията „Семейство за всички“, която цели да прикани българските власти да признаят регистрираните партньорства като официална форма на партньорство, както за еднополовите, така и за разнополовите двойки. Кампанията кани двойки и индивидуални лица, без значение от сексуалната им ориентация, да подадат заявление в Столична община, в което заявяват, че искат партньорството им да бъде регистрирано. Организациите канят всеки да се присъедини към тях на 14 февруари 2020 между 17:00 и 19:30 пред сградата на Столична община, за да подадат своите заявления и да отпразнуват заедно деня на любовта, правейки поредна стъпка към равенството. Всеки, който няма възможност да се включи в акцията, може да подаде заявлението си онлайн. Повече от 150 заявления бяха подадени (кампанията завършва на 18 февруари и точният брой заявления ще бъде съобщен скоро от Столична община).

Проектът R.I.S.E. (Повишаване на информираността за приобщаващи общества, приемащи ЛГБТИ семействата) е съставен от разнообразни дейности, създадени с цел да повишат разбирането на всекидневните трудности и препятствия, които създава липсата на правна уредба на ЛГБТИ семействата, както и да се изправи срещу социалната стигма, която ЛГБТИ семействата срещат.

Еднополовите семейства остават невидими в обществата на споменатите държави и срещат различно третиране, в сравнение с хетеросексуалните семейства. Тези двойки имат много ограничени права, например не могат официално да сключат брак или гражданско партньорство, да кандидатстват заедно за осиновяване или да станат съвместни настойници на дете.

ЛГБТИ семействата нямат възможност официално да сключат каквато и да е ОФИЦИАЛНА семейна форма и това води до невъзможност да получат съответните социални облаги. Във всекидневния им живот възникват множество трудности, например, почти невъзможно е да кандидатстват за финансов заем като партньори или да имат съвместна собственост на недвижим имот, както и много други.

R.I.S.E. цели да постигне позитивна промяна по отношение на приемането на ЛГБТИ семействата в обществото, както и да подобри информираността на властите за ограничените права и качество на живот на ЛГБТИ семействата, до които води настоящото законодателство.

Проектът се реализира от националните ЛГБТИ организации фондация Билитис (България), LGL (Литва), LGBT and their Friends Association Mozaika (Латвия), Love Does Not Exclude Association MNW (Полша), Association ACCEPT (Румъния), Iniciatíva Inakost (Словакия).

Документът е изготвен като част от проекта „Повишаване на информираността за приобщаващи общества, приемащи ЛГБТИ семействата (R.I.S.E.)“ с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство (REC)“ на Европейския съюз.