• Какво представлява платформата LivеWithoutBullying?

LiveWithoutBullying е онлайн платформа под формата на чат, която предлага анонимно подкрепа от обучени експерти психолози на младежи и тийнейджъри, жертви на тормоз, както и на техните родители и учители. Платформата е част от CHOICE –  европейска инициатива, продължение на Hombat.eu, която има за цел да насърчава приобщаваща училищна среда и да се бори с всякакъв вид нетолерантност и дискриминация в училищата, както и с поражданите от тях тормоз и насилие. Проектът се реализира в Гърция, България, Литва и Румъния и е финансиран от Европейския съюз.

  • Защо е важно да има такава платформа в България?

Националните проучвания на  училищния климат, проведени в Гърция, България, Литва и Румъния през последните 5 години, показват високо ниво на тормоз над ученици, породен от всякакъв вид нетолерантност и дискриминация в училище. Над 80% от учениците споделят, че много често чуват обидни подмятания по свой адрес в училище, повече от 50% съобщават, че тези подмятания понякога се правят и от учители.
Около една трета от учениците съобщават, че вследствие на дискриминация от страна на свои връстници, са ставали обект на физически тормоз. Много често обаче учителите и училищната администрация не правят нищо, макар и да са свидетели на тези нападения. Тревожен е и фактът, че повече от половината от всички  ученици, участвали в националните проучвания, съобщават, че никога не са споделяли с никого за тормоза, който са преживели в училище.

Голяма част от учениците в България генерално не се чувстват в безопасност в училище и често споделят, че трудно се доверяват на свои връстници, училищния персонал или психолога в училище, както и че чувстват срам или страх да споделят за случилото се на своите родители. В случай на вербален или физически тормоз тийнейджърите споделят най-често или на свой близък приятел, или в повечето случаи не споделят на никого, което понякога води до чувство на самота, силна тревожност, депресия и суицидни мисли.

От проведеното теренно проучване по проектa CHOICE става ясно, че немалка част от учителите в България затварят очите си за дискриминацията и тормоза, случващи се в училище. Някои от тях не знаят как да реагират, а други смятат за ненужно да го правят. Родителите от своя страна споделят, че училищното настоятелство често не знае как да адресира проблема с тормоза в училище и така той остава незасегнат.

Нашата цел е тази платформа да предостави нужната подкрепа на младежи, ученици, учители, психолози и родители, които се сблъскат с проблема и търсят решения, помощ, съвет или просто човек, с когото да поговорят, както и да изгради мостове между учениците и техните родители/учители. Практиката доказва ефективността на подобни платформи – младежите се чувстват чути и споделени, намаляват случаите на суицидни опити сред тях, подобрява се комуникацията и се изгражда повече доверие между ученик и родител/учител.

  • Нашите специалисти..

Специалистите, с които работим са опитни психолози и психотерапевти, завършили образование в акредитирани висши учебни заведения както в България, така и в чужбина. Те са предварително обучени по темата и с лекота създават така необходимото сигурно пространство между себе си и човека отсреща.

Екипирани с познания по темата за тормоза в училище, опитни специалисти и грижа към младежите, ние вярваме, че заедно ще можем да постигнем свят на приобщаваща и безопасна училищна среда за всички, свят, в който учениците да могат да ходят на училище без страх и в който да се чувстват чути и споделени.