domestic violence and dating violence

ИЗТЕГЛИ ПУБЛИКАЦИЯТА ТУК

Автори: Лора Новачкова и Моника Писанкънева, Фондация Ресурсен център Билитис, София 2016

Домашното насилие и насилието при излизане на срещи срещу лесбийки, бисексуални и транс жени са все още слабо дискутирани теми в самите ЛГБТИ общности, а институциите, отговорни за разследване на сигнали или предоставяне на подкрепа на жертви на такова насилие имат много ограничен опит в работата с ЛБТ жени. Проведеното качествено изследване в рамките на проекта Bleeding Love е първото по рода си в България.

Билитис проведе 40 интервюта с лесбийки, бисексуални, пансексуални и транссексуални жени, всичките преживели различни видове насилие като физическо, психологическо, икономическо, вербално и сексуално, упражнявано над тях от техните партньори.