Настоящият национален доклад представя данните от проучване на нуждите на ученици, родители и училищни специалисти, свързани с подобряване на мерките за превенция и борба с насилието в българските училища. Проучването бе реализирано в три етапа в периода ноември-декември 2019 година – документно проучване и преглед на съществуващите изследвания и събиране на вторични данни, онлайн проучване сред 106 възрастни (учители, директори на училища и родители) и 48 младежи (ученици на възраст от 14 до 19 години) и 6 фокус групи с ученици, учители/ училищен персонал и родители в София и Пловдив.
 

Пълният доклад от проучването можете да изтеглите ТУК.