Все още ЛГБТИ общността в България продължава да се сблъсква ежедневно с неразбиране, отхвърляне и дори прояви на агресия. С цел да осигури актуална информация за опита, преживяванията и оценките на хората от общността, в периода 22 февруари-28 март 2020 г. беше реализирано онлайн проучване сред 420 респонденти от ЛГБТИ общността.
Голяма част от индикаторите в проучването повтарят използваните в националното представително проучване (което можете да видите ТУК), с цел да бъдат съпоставени позициите на хората от общността с тези на обществото като цяло. Други индикатори повтарят използваните в предходни международни изследвания, за да се получи реална представа за евентуалните промени по отношение на основни права на ЛГБТИ хората в страната.
Пълният доклад от проучването можете да видите ТУК.