Цел
Настоящият проект е насочен към справяне с някои от предизвикателствата, поставени от пандемията Covid-19 чрез организиране на Академия за активисти за членовете на две от нашите групи за самоподкрепа: QueerFemme и BraveLab, за това как да бъдат активисти в условията на пандемия. Основната цел на Академията е да увеличи броя на хората, които са мотивирани да намират нови начини за ангажиране на ЛГБТИ младежи и куиър жени по време на пандемията.

Дейности
– Академията ще събере 10-15 души и в рамките на три дни те ще бъдат обучени на ключови умения и знания в сферата на активизма, с акцент върху активизма по време на пандемия
– След Академията, обучените участници ще разработят свои собствени проекти и инициативи, с подкрепата на опитните активисти на Билитис.

Продължителност: 6 месеца (16 септември 2020 г. – 16 март 2021 г.)

Проектът се финансира от Глобалния фонд за устойчивост за момичета и млади жени.