Наръчникът Safe To Be разглежда възможнистите за прилагане на възстановително правосъдие в случаи на анти-ЛГБТИ престъпления от омраза. Той съдържа пет статии, които разглеждат въстановителното правосъдитие и неговото развитие в исторически и теоретичен контекст, както и представят добри практики за прилагането му в случаи на анти-ЛГБТИ престъпления от омраза. Наръчникът съдържа също преглед на развитието на възстановителното правосъдие в България и представя правната рамка и добрите практики в сферата.

 

Изтеглете наръчника ТУК