Днес отбелязваме Европейския ден на жертвите на престъпления. Смятаме, че именно в този ден е подходящо да споделим новите обучителни ресурси на тема анти-ЛГБТИ престъпления от омраза, които изработихме в рамките на проекта „Надигни глас„. Те ще бъдат използвани в обучения за правоприлагащите органи, основно полицейски служители, с цел да повишат уменията им за работа с жертви на анти-ЛГБТИ претъпления от омраза и разпознаване на мотивите при такъв тип престъпления.

Новите ресурси представляват „Наръчник за обучение на правоприлагащите органи за анти-ЛГБТИ престъпления от омраза„, който е съпътстван от двете информационните видеа „Какво носеше“ и „Какво значение има“, които наледно показват разликата между добрите и лошите полицейски пракитки при докладване на анти-ЛГБТИ престъпления от омраза.

В България все още няма законодателство, което да защитава жертвите на ЛГБТИ-фобски престъпления, не се води статистика за броя случаи на година, нито се предоставя правна или психо-социална подкрепа на жертвите. Единствените подобни специализирани услуги се предоставят от ЛГБТИ организациите и други правозащитни организации. Въпреки това през последните две години засилихме колаборацията си с Министерство на вътрешните работи и с колегите ни от фондация „ГЛАС“ и Младежка ЛГБТИ организация „Действие“ проведохме множество обучения със служители на МВР. Обученията целят да повишат компетентността им по темата за анти-ЛГБТИ престъпления от омраза и капацитета им да работят с жертви на този тип престъпления, познавайки спецификите на ЛГБТИ общността и препятствията, които ЛГБТИ хората срещат в процеса на докладване.

Вярваме, че колаборацията с Българските институции, ще подобри процеса на докладване и защита на жертвите на анти-ЛГБТИ престъпления от омраза. Благодарим на партньорите си от Минитерство на вътрешните работи за съвместната работа, включително за консултациите при изработването на обучителните материали, които ви представяме.