Рейнбоу Хъб

Във връзка с извънредното положение, предизвикано от разпространението на COVID-19, се наложи да въведем някои промени в дейностите си. Смятаме, че сме длъжни да направим всичко нужно, за да запазим здравето на нашата общност, затова от 13 март 2020 отменихме всички наши събития, както и всички събития в общностния ЛГБТИ център Rainbow Hub.

Отмяната на срещи на живо не означава, че няма да бъдем заедно! Вярваме, че в трудни моменти е още по-важно да се подкрепяме, затова преоткриваме нови начини да се срещаме. Ето защо продължаваме редовните срещи на групите за взаимопомощ в онлайн пространството. Онлайн ще започнат да протичат и планираните обучения за развиване на застъпнически умения на хора от ЛГБТИ общностите в рамките на проекта „Рейнбоу Хъб“, който се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Разбираме, че има огромна разлика между това да споделяме едно пространство и да се срещаме през екраните на телефоните и лаптопите си, но и виждаме една изключителна възможност в така създалата се ситуация – а именно тези от вас, които не можеха да се включват в срещите на групите ни досега, защото живеят в други градове или в чужбина, да се присъединят виртуално! Всеки желаещ да се включи в срещите и обученията, независимо от местоположението си, вече може да се присъедини към групите за взаимопомощ, които са отворени и към тях могат да се присъединяват нови участници по всяко време. Повече за групите и как да се включите можете да прочетете ТУК.

В отговор на кризисната ситуация стартирахме и нови инициативи, които да бъдат в подкрепа на ЛГБТИ общността в България. Следете тази страница и страниците на Билитис, ГЛАС и Действие и ще намерите актуална информация за всичките ни актуални общностни дейности, като и промени, които извършваме във връзка с Covid-19.

Rainbow Hub
Active citizens fund

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Ресурсен център Билитис и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.